آموزش ترسیم نقشه فاز دو سقف کاذب

آموزش ترسیم نقشه فاز دو سقف کاذب

جهت تهیه نقشه فاز دو سقف کاذب می بایست ابتدا نقشه های فاز دو پلان را ترسیم کنیم.پس از ترسیم پلان فاز دو از پلان هر طبقه یک بلوک تهیه میکنیم و برای ترسیم سایر پلانها آن بلوک را کپی میکنیم. به عنوان مثال ما یک بلوک فاز دویی از پلان طبقه همکف داریم و برای ترسیم پلان سقف...
راهنمای جامع ترسیم نقشه فاز دو نما

راهنمای جامع ترسیم نقشه فاز دو نما

جهت اجرایی شدن طرح نمای ساختمان می بایست پیش از اجرا، نقشه های دقیق فاز دو ترسیم شوند تا هم از خطاهای احتمالی در حین اجرا پیش گیری شود و هم تطابق لازم بین نقشه های معماری و سازه و مکانیک و الکتریک بررسی شود.در این مقاله به بررسی مراحل تهیه نقشه های فاز دو نما می...
آموزش پلان فاز دو کف سازی

آموزش پلان فاز دو کف سازی

در این بخش به آموزش تهیه پلان فاز دو کف سازی می پردازیم.جهت تهیه پلان فازدو کف سازی ابتدا میبایست جدول نازک کاری تهیه شده باشد.در جدول نازککاری به تفکیک کف سازی هر فضا مشخص شده است.با توجه به کاربری هر فضا کف سازی و ضخامت لایه های کف متفاوت است.از این رو آشنایی با...
آموزش تهیه پلان فاز دو

آموزش تهیه پلان فاز دو

در این قسمت به آموزش فاز دو پلان می پردازیم.در نقشه های فاز دو اولین قدم بعد از هماهنگی سازه و معماری تهیه پلان فاز دو است.از آن جهت که پلان بر روی سایر قسمتهای کار از قبیل نمای فاز دو، برش ها ،لی اوت ها و دیتیل ها تاثیر مستقیم دارد، انجام دقیق و نهایی پلان از اهمیت...