ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۳)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. در صورتی که بخش اول و دوم این مقاله را مطالعه نکرده اید از طریق لینک زیر وارد شوید. بیشتر بخوانید: اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۱) اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش 2)...

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۲)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. در صورتی که بخش اول این مقاله را مطالعه نکرده اید از طریق لینک زیر وارد شوید. اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش 1) سيستم هاي ناوبري فرودگاهها ILS چيست سابقهً پيدايش روشهاي مختلف جهت...

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۱)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. فرودگاه محلي است که براي نشست و برخاست هواپيماها تعيين شده است. در حاليکه فرودگاه هاي کوچک که معمولا با نام هائي ازقبيل aerodrome, airfield ياlanding strip ناميده ميشوند- ممکن است از باندهاي...

اصول طراحی معماری پذیرایی به روش پلان باز

   آیا به دنبال ایده های اتاق نشیمن با طراحی معماری پلان باز هستید؟ زندگی در خانه ای با طرح پلان باز به آرامی به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است ، از یک دفتر خانه در داخل یک اتاق نشیمن گرفته تا یک آشپزخانه. این فضاها باید به خوبی طراحی شده و بتوانند از...

 

 فضای نیمه باز

به فضاهایی اطلاق می شود که امکان دسترسی از داخل ساختمان داشته و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند، به گونه ای که حداقل یک وجه آن ها باز است. انواع این فضاها عبارتند از:

بالکن

سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشغال نگردیده باشد.

ضوابط طراحی بالکن

ضوابط طراحی بالکن

 مهتابی (تراس)

سطح روبازی از ساختمان، که بام بخش هایی از طبقۀ زیرین آن است.

 بالکن کم عرض

بالکنی است با عرض کمتر از ۵۰ /۰ متر و حداکثر با طولی برابر با اندازه عرض پنجره ای که تا کف امتداد دارد.

ضوابط طراحی معماری تراس

ایوان

فضایی مسقف است که از یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد.

محفظۀ آفتاب گیر

فضائی نیمه باز، که در صورت اخذ مجوز از شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمانی، در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده می شوند، یا از ابتدا به صورت بخشی از فضاهای اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژی و نور آفتاب و اجتناب از تبادل حرارت با خارج ساختمان طراحی می شود.

طراحی معماری محفظه آفتابگیر

طراحی معماری محفظه آفتابگیر

تفاوت اصلی تراس و بالکن

در ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس ،بالکن مکانی مسقف می باشد و تراس مکانی غیر مسقف است .در حالت کلی و عموما تراس جزمشاعات بنا می باشد ؛ولی بالکن همواره جزو مساحت آپارتمان به شمار می آید .

جهت بررسی مفصل تر بندهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل تفکیک آپارتمان را در ادامه می آوریم.

نحوه محاسبه زیر بنا بالکن و تراس در طراحی نقشه شهرداری

در تهیه نقشه شهرداری ایوان و بالکن در محاسبه سطح زیر بنا در صورتی که از یک طرف بسته باشد ۱.۲مساحت آن و چنانچه طرفین بسته باشد ۲.۳ مساحت و چنانچه کلیه جهات آن به وسیله دیواره شیشه یا شبکه مسدود شده باشد تمام سطح آن جز سطح زیر بنا محسوب می شود.

ضوابط طراحی معماری بالکن

بندهای دستور العمل تفکیک تراس و بالکن

بند ۱۸ -غیر مشاعات

در ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس ،بالکن غیر مسقف ( تراس یا ایوان ) که در فضای حیاط و یا شارع پیشرفتگی دارد اعم از این که در گواهی پایان کار هم منظور شده یا نشده باشد و راه دسترسی به آن برای سایر طبقات وجود ندارد و عرفاً هم جزء بنا است ،متعلق به آپارتمانی است که به آن متصل و دارای دسترسی است لکن نیاز به ذکر حدود در صورت مجلس تفکیکی ندارد و باید بعد از تعریف آپارتمان ،جمله به انضمام تراس یا بالکن غیر مسقف به مساحت .… . متر مربع قید گردد.

بند ۱۹-مشاعات

تراس هایی که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زیرین است و تاسیسات روی آن نصب است طبق گواهی پایان کار با مساحت در قسمت مشاعات ذکر شود.

بند ۲۰

در ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس ،قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ،از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادات محل مورد تردید نباشد بنا براین می توان حق استفاده از کف تراسی که سقف بام طبقه زیرین و متصل به طبقه فوقانی و راه دسترسی آن از طبقه مزبور است و فاقد نصب تاسیسات از قبیل کولر یا لوله بخاری و غیره می باشد و سایر مالکین آپارتمان ها هم به آن دسترسی ندارند به طبقه متصل که راه دسترسی به آن دارد اختصاص داد ، لکن این حق باید در قسمت مشاعات صورت مجلس تفکیکی و سند انتقال و سند مالکیت طبقه مزبور با قید این که مالک طبقه متصل به تراس حق احداث بنا و تغییر وضعیت را ندارد مرقوم گردد.

ضوابط طراحی معماری بالکن

ضوابط طراحی معماری بالکن

جریمه احداث بالکن مغایر پروانه

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۰۰ چنانچه بدون پروانه ساختمان بنا شود به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و به خاطر تراکم مازاد نیز یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان جریمه خواهد شد.

در حال حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه مالک بدون مجوز یا بر خلاف پروانه، بالکن با مشخصات اعلام شده احداث نماید جریمه یا رای تخریب صادر می شود.
عوارض پیش آمدگی بالکن جزو عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد.

ضوابط بالکن‌ها:

۱- در طراحی نقشه شهرداری احداث پیش‌آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر مقدور نمی‌باشد.
۲- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان‌۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز می‌باشد.
۳- در طراحی نقشه شهرداری ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، نباید از ۳.۵ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد.
۴- پیش‌آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از ۶۰% طول مجاز و در داخل زاویه ۴۵ درجه، حداکثر به میزان ۲ متر بلامانع است (رعایت ۶۰% مساحت الزامی است.)
۵- پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر ۵/۱ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۵/۳ متر ارتفاع از کف پیاده‌رو بلامانع است.
۶- در طراحی نقشه شهرداری طریقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش‌آمدگی‌ها در داخل فضای باز به قرار زیر است:
الف- پیش‌آمدگی آخرین سقف ساختمان، به عنوان باران گیر، جزء زیربنا محسوب نمی‌گردد.
ب- بالکن‌ها و تراس‌های مسقف، تا عمق ۳ متر، چنانچه سه طرف آن باز باشد، یک دوم مساحت آن جزء زیربنا محسوب می‌گردد، بدیهی است مازاد بر عمق ۳ متر تماماً زیربنا محسوب می‌گردد.
ج- در تهیه نقشه شهرداری در صورتی که پیش‌آمدگی سه طرف بسته باشد، دوسوم مساحت آن جزء زیربنا محاسبه می‌گردد.
۷- در ضوابط شهرداری پیش‌بینی بالکن در حد مجاز (اعم از بسته و باز) در داخل پلاک مشروط بر این که از حدود پلاک و به معبر تجاوز نشود بلامانع است.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اینستاگرام نقش شهر ، مفید و متفاوت :

نظرات و تجربیات خود را درباره این مقاله با ما و سایرین به اشتراک بگذارید.

۴ دیدگاه ها
 1. علی

  سلام
  با توجه به اینکه پیشروی(بالکن)در خیابانهای بیش از ۲۰متر تا ۱۲۰سانت است ولی تو شهر ما من رو فرستادن اداره برق اونا برای ساختمان من که خیابان ۲۸ متر است و بعد از عقب نشینی ام حدود ۳۰متر میشود هیچ این مورد رو در نظر نگرفتن و بالکن ۹۰ سانت بلامانع دادن چطور قانع شون کنم حقم ضایع نشه خیلی هم تو بافت فرسوده عقب نشین دادن لایحه ما پیاده رو حدود ۵.۷۵ سانت میشه ممنون

  پاسخ
 2. محمد

  سلام من یک ساختمان ۳ طبقه جنوبی خریدم که فاقد بالکن است قصد دارم از سمت حیاط بالکن احداث کنم آیا باید از شهرداری مجوز بگیرم یا اینکه بالکن رو بسازم بعد جریمه پرداخت کنم و اینکه آیا رضایت همسایه های سمت چپ و راست لازمه گرفته بشه ممنون میشم راهنمائی کنید

  پاسخ
 3. راحله

  سلام من ملک جنوبی است ورو به نما نیستم رو به حیاط هستم ودودر به تراس دارم یکی از آشپزخانه ویکی از اتاق خواب من درب رو به اتاق خواب را تیغه کشیدم آیا خلاف کردم

  پاسخ
 4. امیر

  سلام خسته نباشید، واحد من جنوبی هست و دارای بالکن با یه طرف بسته و عرض حدود یک متر، آیا امکان اضافه کردن عرض بالکن تا یک متر دیگر وجود دارد؟ و باید مجوز گرفته شود و آیا امکان گرفتن مجوز هست؟

  پاسخ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.