ضوابط طراحی رمپ پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی رمپ پارکینگ در نقشه شهرداری

– شروع رمپ با ۲.۵ متر فاصله از معبر عمومی (پیاده رو) – شیب حداکثر ۱۵% – رعایت ارتفاع حداقل ۱۹۵ سانتیمتر از روی رمپ تا زیر سقف بالای رمپ. – حداقل قطر در چرخش ۱۸۰ درجه ۱۲ متر رعایت گردد. – حداقل وتر مثلث در زاویه چرخش ۹۰ درجه رمپ ۷ متر...
ضوابط شهرداری طراحی نمای ساختمان

ضوابط شهرداری طراحی نمای ساختمان

به جهت اهمیت طراحی نما بر اساس ضوابط شهرداری و لزوم دانستن قوانین و ضوابط که سبب تایید نما در شهرداری خواهد شد، به بررسی ضوابط شهرداری طراحی نما خواهیم پرداخت. جهت مشاوره و درخواست طراحی نما کلیک کنید. عناصر پراهمیت درنما مصالح: مهمترین اجزا و عناصر تشکیل دهنده شکل و...
ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس

ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس

   فضای نیمه باز به فضاهایی اطلاق می شود که امکان دسترسی از داخل ساختمان داشته و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند، به گونه ای که حداقل یک وجه آن ها باز است. انواع این فضاها عبارتند از: بالکن سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار...
ضوابط و استانداردها در طراحی نقشه های شهرداری

ضوابط و استانداردها در طراحی نقشه های شهرداری

۱- در تهیه نقشه شهرداری کلیه اتاق های قابل سکونت باید دارای نور مستقیم کافی و هوای آزاد بوده و سطح هر اتاق مسکونی دست کم ۷.۵ مترمربع باشد، مشروط بر این که حجم اتاق در هیچ حال کمتر از ۲۲.۵ مترمکعب نباشد ۲- مطابق ضوابط شهرداری سطح پنجره های هر اتاق مسکونی باید دست کم...
موقعیت و نحوه احداث بنا مطابق ضوابط شهرداری

موقعیت و نحوه احداث بنا مطابق ضوابط شهرداری

نحوه احداث بنا درشرق، غرب و یا جنوب ملک چنانچه تراکم مجاز در ساختمانی به عللی به مقدار صددرصد پر نشود یا مالک نخواهد تمام تراکم مجاز را درقسمت شمالی زمین بنا نماید، می­تواند مابقی تراکم را در ضلع جنوبی، شرقی یا غربی و به صورت یک یا چند واحد مستقل یک طبقه احداث نماید،...