اصول کلی طراحی راه پله خروج بر اساس ضوابط آتش نشانی

اصول کلی طراحی راه پله خروج بر اساس ضوابط آتش نشانی

ساختمانهایی که از طرف شهرداری به سازمان آتش نشانی ارجاع داده میشوند می بایست ضوابط آتش نشانی را اجرا نمایند.در این مقاله به بررسی ضوابط آتش نشانی راه پله میپردازیم. آن دسته از پلکانهای داخلی که به عنوان مسیر خروج محسوب میشوند باید به صورت دوربند و باساختار ۲ ساعت...
ملاک تعیین نقطه ۰.۰۰± در زمین شیب دار

ملاک تعیین نقطه ۰.۰۰± در زمین شیب دار

در صورتیکه ساختمان شما در زمینی شیبدار قرار دارد و برای تعیین نقطه ۰.۰۰± در زمین شیب دار جهت طراحی نقشه شهرداری دچار سردرگمی شده اید، در این مقاله با ما همراه باشید. تذکر: املاکی که دارای شیب معکوس(منفی) می باشند،می بایست در شورای معماری منطقه مطرح و با در نظر گرفتن...
راهنمای جامع اخذ دستور نقشه و جواز ساختمان

راهنمای جامع اخذ دستور نقشه و جواز ساختمان

دستور نقشه در صورتی که نیاز به اخذ دستور نقشه و قصد ساخت و ساز دارید ،طراحی و اجرای نقش شهر با کسب اطلاعات ملکتان می توانند در خصوص اخذ دستور نقشه ساختمان قابل احداث،شما را یاری نمایند. زمانی که مالک یا سازنده ای قصد احداث بنایی را داشته باشد،تشکیل پرونده در یکی از...
نحوه مترکشی و محاسبه زیربنا

نحوه مترکشی و محاسبه زیربنا

در نقشه های شهرداری، منظور از محاسبه زیربنای هر طبقه، کل مساحت بنای آن طبقه با احتساب سطح اشغال شده توسط دیوارها، راه پله ها و داکتها می باشد. به عبارت دیگر مترکشی پشت تا پشت دیوارها انجام می گردد. فقط در خصوص بالکن ها و به جهت تشویق مردم جهت احداث بالکن و ارتقاء...
ضوابط نقشه شهرداری ساختمانهای عمومی برای افراد معلول

ضوابط نقشه شهرداری ساختمانهای عمومی برای افراد معلول

 رستوران و چایخانه – طبق ضوابط نقشه شهرداری حداقل ۵ درصد از تمام صندلی­ها و میزهای ثابت یا حداقل یکی از آن­ها (هر کدام بیشتر باشد) در رستوران­ها یا چایخانه­ ها باید قابل دسترس افراد معلول باشند. – عرض آزاد برای گذر صندلی چرخدار در صف دریافت غذا باید حداقل...