راهنمای جامع برگ تعهد معماری، محاسب، تاسیسات و کاربرد آن در نقشه شهرداری

راهنمای جامع برگ تعهد معماری، محاسب، تاسیسات و کاربرد آن در نقشه شهرداری

کاربرد برگ تعهد در طراحی معماری در این مقاله به کاربرد برگ تعهد در طراحی نقشه شهرداری خواهیم پرداخت.برای اینکه یک پروژه معماری مانند ساخت یک آپارتمان شروع شود نیاز به دستور نقشه و جواز ساخت داریم برای اخذ این دو نیز بایستی به دفاتر خدمات شهرداری مراجعه کنیم اما قبل از...
برگ سبز معماری و برگ سبز نظارت چیست؟

برگ سبز معماری و برگ سبز نظارت چیست؟

جهت اطلاع سازندگان ساختمان و همچنین آشنایی دانشجویان در این مطلب به توضیح کاربرد برگ سبز معماری و برگ سبز نظارت در طراحی و اجرای ساختمان خواهیم پرداخت.در گام اول جهت ساخت یک ساختمان تهیه دستور نقشه و اخذ جواز ساختمان الزامی است. جهت اخذ دستور نقشه و جواز ساختمان...