سولماز صدقی بانویی موفق در حوزه کارگردانی و معماری

سولماز صدقی بانویی موفق در حوزه کارگردانی و معماری

به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر، این روزها که بیش از هر زمان دیگر بازار رقابت در عرصه هنر سینما و تلوزیون داغ است، رسیدن به موفقیت کار ساده ای نیست. خصوصا اگر زن باشید و نشان دادن مشکلات و مسائل اجتماعی در مورد کودکان، تمام ذهن تان را درگیر کرده و به دنبال راهی هستید...