متره و برآورد انواع ساختمانها تنظیم صورت وضعیت تنظیم اسناد مناقصه

متره و برآورد، صورت وضعیت و تنظیم اسناد مناقصه

 متره و برآورد

 

پس از طراحی ساختمان و تهیه نقشه ها متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت جهت تخمین هزینه ساختمان پیش از اجرا، انجام می شود.متره و برآورد به اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه و محاسبه مقدار هزینه یک پروژه عمرانی گفته می‌شود. برای این اندازه گیری ها از جدول مخصوص متره و برآورد استفاده می شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه‌های مدیریت پروژه است. به افرادی که کار متره را انجام می‌دهند، مترور گفته می‌شود. یک مترور باید درک خوبی از فاز دو ، مصالح، روش‌های ساخت و ساز و هزینه این روش‌ها داشته باشد.متره و برآورد در گروه طراحی و اجرای نقش شهر مارینا، توسط مهندسین با تجربه در این زمینه انجام می‌گردد.

طبیعتا طرح‌ها و نقشه‌های فاز یک، زیر بنای انجام متره و برآورد اولیه می باشد.متره و برآورد اولیه به برآورد کلی هزینه پروژه بدون در نظر گرفتن جزئیات می پردازد.جهت انجام متره و برآورد دقیق نیاز به نقشه های فاز دو می باشد. مهندسین نقش شهر پس از تهیه نقشه فاز دو پروژه، به محاسبه متره و برآورد پروژه می پردازند.پس از انجام متره و برآورد و به دست آوردن رقم دقیق پروژه، اسناد مناقصه با توجه به شرایط هر پروژه تنظیم می شود.

برای دریافت قیمت، مشاوره و یا ثبت سفارش متره و برآورد، تنظیم صورت وضعیت و تنظیم اسناد مناقصه با ما در تماس باشید. ما از کیفیت بالای خدمات خود و قیمت بسیار رقابتی خود مطمئن هستیم.

انواع متره

با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه می‌شود ، انواع متره مطرح می‌شود که عبارتند از 

 •  متره بسته
 •  متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها )

متره بسته

در این روش ،مقادیر مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز ، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده ، و در جدول های مخصوص وارد می‌نمایند . سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج می‌شود. ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید . از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، قیمت خالص پروژه حاصل می‌شود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب تجهیز کارگاه ، ضریب پلوس یا مینوس ، ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید.
در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود ، وقتی واحد مشخص شد ، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی ، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد.
در قیمتهای واحد پایه فهارس بها ، هزینه تهیه کل مصالح ، ماشین آلات نیروی انسانی ، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی ، اتلاف مصالح ، تهیه آب ، سوخت ، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است ، بنابراین برای محاسبه مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره بسته ، باید واحدهای مربوطه مشخص شود.

 

 

متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها)

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه ، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود . در این روش ، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار، تجزیه بهای مربوطه انجام می‌گیرد . برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین‌آلات ، مصالح ، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد. 

تعریف برآورد

اگر مقادیری که با توجه به واحد های مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده قیمت گذاری گردد، برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه نامیده می شود بنابراین در متره برآورد دو هدف اساسی دنبال می شود:

 • تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و ماشین آلات مورد نیاز با توجه به نوع ، تعداد و مدت مورد نظر در طول پروژه
 •  تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولاً در دو مرحله انجام می گیرد.

  انواع برآورد

   متره و برآورد اولیه

  عبارتست از محاسبه و تعیین مقادیر مصالح مورد نیاز طرح های مقدماتی از رئوس کلی پروژه به صورت تقریبی، توسط مهندسان مشاور یا دستگاه های اجرایی برای برآورد تخمینی به منظور تعیین و پیش بینی بودجه پروژه

   متره و برآورد تقریبی

  پس از تهیه نقشه های تفصیلی پروژه، مقادیر مصالح مورد نیاز تا حدودی واقعی توسط مهندسان مشاور مربوطه محاسبه می شود که از این برآورد مقدماتی برای استفاده در اسناد مناقصه و مبلغ اولیه پیمان استفاده می شود.

   

  اسناد و مدارک جهت انجام متره و برآورد

  • یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و دیتایل های لازم
  • جدول صورت وضعیت
  •  قیمت های مصالح، نیروی انسانی، نیروی ماشینی (فهرست بهای منضم به پیمان)
  • شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان

  صورت وضعیت چیست؟

  برای تعریف صورت وضعیت و ایجاد شناخت کلی نسبت به این موضوع به مفاد شرایط عمومی پیمان مراجعه می کنیم. طبق بند “الف” ماده (۳۷) شرایط عمومی پیمان، در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت جلسات است، اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند سپس بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان، کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید.

  بنابراین می توان گفت که هدف پیمانکاران از تهیه صورت وضعیت، ارائه گزارش مالی از عملکرد عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای قرارداد فی مابین، به کارفرمای خود برای مشخص شدن میزان کارکرد ریالی در پروژه و به طبع آن، درخواست پرداخت این مبلغ در وجه پیمانکار می باشد. این گزارش توسط پیمانکار تهیه و تنظیم می گردد و بعد از بررسی و تایید دستگاه نظارت و مهندسین مشاور، جهت تصویب و پرداخت به کارفرما ارسال می گردد.کارفرما نیز پس از بررسی و تطابق کلی کار انجام شده با مبلغ ادعایی پیمانکار، هزینه های کار انجام شده را به حساب پیمانکار واریز می نماید.

  انواع صورت وضعیت‌ها

  مطابق آنچه که در شرایط عمومی پیمان دیده شده است صورت وضعیت ها را به دو دسته زیر تقسیم می‌نماید.

   صورت وضعیت موقت

  صورت وضعیت موقت مدرکی است که توسط پیمانکار به طور ادواری در ضمن کار تنظیم شده و طی آن پول‌های مورد مطالبه عمومی براساس مجموع کارها، مصالح پای کار و هزینه تجهیز کارگاه در تاریخ مشخص درخواست می‌شود.

  صورت وضعیت قطعی

  صورت مقادیر کارهای انجام شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که بعد از اتمام کار با دقت و همراه با مستندات لازم و بر مبنای اسناد و مدارک پیمان تهیه می‌شود و این صورت وضعیت به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب قرار می‌گیرد.

  برای دریافت قیمت، سفارش متره و برآورد، تنظیم صورت وضعیت و هرگونه مشاوره با ما در تماس باشید.