بهترین تعرفه قیمت برگ تعهد نظارت خدمات نظارت ساختمان پوشش ۴ گرایش معماری، سازه، برق و مکانیک

برگ تعهد نظارت و نظارت ساختمان

در حال حاضر خدمات برگ سبز توسط ما ارائه نمی‌شود، در صورت تمایل به درج آگهی تبلیغاتی در این صفحه با ما تماس بگیرید.

ارائه برگ تعهد نظارت با بهترین تعرفه قیمت 

 

طراحی و اجرای نقش شهر مارینا، ضمن ارائه خدمات طراحی و تهیه نقشه‌های شهرداری در تمامی گرایشات معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، به ارائه برگ تعهد نظارت به مشتریان گرامی، در کلیه گرایشات فنی و مهندسی اقدام می‌نماید.

 

پیشنهاد ما استفاده از خدمات جامع ما از طراحی نقشه های هر ۴ گرایش تا تامین برگه های تعهد و در نهایت نظارت و اجراست. هرچند هر کدام از خدمات به تفکیک و بطور مجزا و با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت ارائه می‌شوند. 

برای دریافت قیمت به روز، مشاوره و یا ثبت سفارش طراحی و تهیه برگه نظام مهندسی با ما در تماس باشید. ما از کیفیت بالای خدمات خود و قیمت رقابتی خود مطمئن هستیم.

خدمات نظارت بر ساختمان

خدمات نظارت فنی مهندسین ناظر، پس از انعقاد قرارد بین مالک و ناظر و تایید برگ تعهد نظارت شروع به عملیات توسط ناظر، آغاز می گردد. مهندس ناظر بر عملیات ساختمانی نظارت مستمر دارد. در مواردی که نیاز به حضور ۴ ناظر از چهار رشته است، نظارت ساختمان جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد . ساختمان هایی که برای ساخت آن ها از نظارت مهندسین ناظر استفاده نشده است پایان کار شهرداری را دریافت نمی کنند. دریافت پایان کار مستلزم داشتن مهندس ناظر و دارا بودن برگه نظارت ساختمان می باشد. برای اخذ پایان کار شهرداری شما موظف به ارائه برگه تعهد نظارت ، برگ تعهد نظارت معماری و برگ تعهد نظارت سازه و برگ تعهد نظارت تاسیسات  می باشید. در برگه تعهد نظارت، مهندس ناظر قوانینی را متعهد می شود که باید کار نظارت بر ساختمان را بر اساس این قوانین انجام دهد.  مهندس ناظر متعهد می شود که بر اساس مصوبه های قانون شهرداری و مفاد نقشه مصوب شده کار نظارت به ساختمان را انجام دهد و درصورتیکه مجبور به ترک نظارت بر ساختمان شد ، می بایست گزارش دقیقی را از روند انجام کار تا کنون به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

در برگه تعهد نظارت همچنین قید شده است که اگر مهندس ناظر در نظارت بر روند ساخته شدن ساختمان تعلل نماید و یا خلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید صاحب پلاک مراتب را به شکل کتبی به شهرداری اعلام می نماید و تا قبل از این که مهندس ناظر جدید معرفی شود هیچ اقدامی برای ادامه ساخت ساختمان انجام نمی شود و از انجام هر گونه کار ساختمانی باید پرهیز نماید. صاحب پلاک در برگه تعهد نظارت همچنین تعهد می نماید ، در صورتی که خلاف مندرجاتی که در قانون و مقررات آمده عمل شود در صورت بروز هر مشکلی حق اعتراض از جانب وی در برابر قوانین سلب می شود.

 

تعهدات مهندس ناظر ساختمان

مهندس ناظر بر اساس برگ تعهد نظارت مکلف است نظارت لازم بر حسن اجرای عملیات ساختمان را انجام دهد و در صورت عدم نظارت و یا عدم رعایت اصول فنی ومعماری در نظارت به تشخیص کمیته نظارت سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی شهرداری مربوطه و کارفرما پس از بررسی قرار داد، تعهد نظارت فسخ و هزینه نظارت تا این مرحله محاسبه و توسط کارفرما به مهندس ناظر پرداخت میگردد.

مراحل نظارت عبارتند از:

۱- شالوده

۲- اسکلت سازه

۳- سفت کاری

۴- نازک کاری

۵- تائید گواهی پایان کار پس از اتمام نما سازی

تعهدات مهندس ناظر تاسیسات

مهندس ناظر تاسیسات بر اساس برگ تعهد نظارت است بر عملیات اجرایی تاسیسات ساختمانی که تحت نظارت آن اجرا می گردد از لحاظ انطباق تاسیسات ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی تاسیسات ساختمان را با مدارک فوق گواهی نماید .

مراحل نظارت عبارتند از :

الف : بررسی محل داکت ها و رایزر ها و مجاری ورودی و خروجی تاسیسات مکانیکی و برقی
ب : بررسی اجرای عملیات خطوط برقی و مکانیکی و تست آنها
ج : بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی
د : بررسی و تست و راه اندازی نهایی

برای دریافت قیمت، سفارش طراحی، تهیه نقشه‌های شهرداری ، برگه‌های نظام مهندسی و هرگونه مشاوره با ما در تماس باشید.

نظارت تک ناظره و چهار ناظره

در حال حاضرکارهای ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به مهندسان به صورت تک ناظره و چهار ناظره می باشد.

شرح وظایف مهندس ناظر ساختمان تک ناظره

بر اساس برگ تعهد نظارت تمام مسئولیت های حرفه ای نظارت ساختمان از لحاظ سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری بر عهده یک نفر مهندس عمران یا مهندس معمار می باشد. فقط در شرایط کنونی پس از درخواست مالک جهت دریافت کنتور برق و طی شدن مراحل اداری از طریق سیستم ارجاع برق اماکن، یک نفر مهندس برق جهت کنترل اقدامات انجام شده انتخاب می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد به علت اینکه ساختمان در مراحل پایانی می باشد بسیاری از موارد نادیده انگاشته می شود.

شرح وظایف مهندس ناظر هماهنگ کننده- چهار ناظره

مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص برعهده ۴ نفرمی باشد. یکی از افراد مهندس ناظر ساختمان (مهندس عمران یا مهندس معمار) علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مکاتبات با مراجع صدور پروانه و … را عهده دار می شود و عنوان ناظر هماهنگ کننده به وی داده می شود.
ناظر هماهنگ کننده شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم کننده گزارش های مرحله ای کار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذی ربط می باشد. در زیر برخی شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده به اختصار آورده شده است:
• واضح ترین وظیفه ناظر هماهنگ کننده، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سایر ناظران و مجری است و از طرفی مسئول هماهنگی و مدیریت کنترل بر کیفیت و کمیت اجرای پروژه می باشد. در حال حاضر، ناظر هماهنگ کننده نماینده سایر ناظران در ارتباط با مراجع ذیربط می باشد.
• کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده یا سازندگان ذیصلاح. لازم به ذکر است در حال حاضر، طبق رویه شهرداری ها، اجرای پروژه های بالای ۲۰۰۰ مترمربع بایستی توسط مجری ذیصلاح مندرج در پروانه صورت گیرد و امضای برگه شروع عملیات (شروع به کار) از طرف ناظر هماهنگ کننده باید بعد از رویت قرارداد مجری انجام شود.
• پس از صدور جواز ساختمانی و قبل از امضای برگه شروع عملیات(آخرین برگه از جواز)، ناظرهماهنگ کننده بایستی از ملک دیدن نماید و مطمئن شود که تخریب و یا … انجام نشده باشد. لازم به ذکر است که پس از امضای برگه شروع به کار توسط ناظر هماهنگ کننده، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح تخریب ساختمان، به عهده ناظر سازه بوده اما مسئولیت سایر ناظرین نیز همزمان با صدور پروانه ساختمانی آغاز می شود. بطور مثال مسئولیت مهندس ناظر برق در عملیات تخریب بیشتر متوجه کنترل ایمنی محل کنتور برق از لحاظ رطوبت و بارش های جوی است و عمده مسئولیت مهندس مکانیک در زمان تخریب شامل جابجایی کنتور آب،جمع آوری علمک گاز و کنترل محل آن به گونه ای که در محل تردد ماشین آلات خاکبرداری قرار نگیرد همچنین کنترل گرمایش در اتاق های کارگری(بخصوص در فصول سرد سال) از بدو تخریب تا اتمام عملیات ساختمانی باید توسط ناظر تاسیسات مکانیکی کنترل شود.
• ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه در مواقع لزوم و برگزاری جلسات هماهنگی و تهیه صورت جلسات دوره ای.
• رفع اختلاف نظر بین سایر ناظران و مجری، چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان در خصوص رعایت مقررات ملی، اجرای نقشه ها و مشخصات فنی و… بین هریک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید در وهله نخست، ناظر هماهنگ کننده نسبت به حل اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود . در صورت عدم پذیرش نظر وی به عنوان داور توسط طرفین باید مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی به مراجع صدور پروانه اطلاع دهد تا اقدامات لازم توسط کمیته داوری مستقر در سازمان استان، انجام شود.

وظایف کلی مهندس ناظر

شناسایی کیفی پروژه

پس از ارجاع اولیه کار به مهندس ناظر، ایشان با برگزاری جلسه هماهنگی با سازنده تلاش می نماید شناخت عمومی بهتری را نسبت به عوامل محیطی و مهندسی پروژه بدست آورد. گام های موثر و قابل اهمیت در این مرحله به شرح زیر می باشد:

– شناسایی کارگاه از لحاظ موقعیت و دسترسی های مربوطه به گونه ای که امکان تردد و نظارت بدون محدودیت برای مهندس ناظر فراهم باشد.
– بررسی همجواری‌ها از نقطه نظر : کاربری، قدمت بنا، تراز پی، نوع سیستم باربر، تعداد ساکنین، تعداد طبقات، امکان یا عدم امکان تخلیه سریع در هنگام بروز حادثه، فاصله نزدیکترین مراکز درمانی و آتش نشانی از محل و کنترل ایستایی ذاتی آنها.
– بررسی اطلاعات کلی ژئوتکنیکی شامل شناسائی خاک محل احداث، شیب و توپوگرافی زمین، سطح آب زیرزمینی ، وجود قنات یا چشمه آب در اطراف، فاصله محل احداث از گسل شناخته شده، عمق خاک دستی، شناسائی چاه های فاضلاب، بررسی کلی تاریخچه توپوگرافی زمین محل احداث پروژه بر اساس اطلاعات محل.
– بررسی اطلاعات کلی سازه‌ای شامل : تراز گود برداری، کفایت نقشه ها و مجوز های قانونی پروژه ( نظیر انطباق کلی نقشه سازه نگهبان، انطباق نقشه های سازه، معماری و تاسیسات با یکدیگر و با محل احداث ) ارتفاع و طبقات ساختمان، نوع اسکلت و …
– بررسی تغییرات احتمالی اجرایی از سوی مالک در نقشه های پروژه
– ارزیابی توانایی کلی ارکان پروژه (مالک، مجری و محاسب) با مروری بر سوابق آنها
– مروری بر سوابق و مستندات پروژه در حوزه مهندسی

ابلاغ خدمات مهندسی پروژه

پس از بررسی کلی پروژه ارجاع شده مهندس ناظر ساختمان نسبت به تائید یا عدم تائید کار ظرف مدتی که معمولا ۴۸ساعت خواهد بود اقدام می نماید. در صورت تائید کار لازم است مهندس ناظر در گام نخست نسبت به طی روال اداری لازم تا مرحله انعقاد قرار داد اقدام نماید.
پس از صدور پروانه ساختمانی و انعقاد قرارداد، مهندس ناظر در صورت تشخیص فراهم بودن شرایط کاری نسبت به تایید برگه شروع عملیات کار اقدام نماید. با تایید این برگه، تعهدات قانونی مهندس ناظر آغاز می گردد. از این رو ضروری است پیش نیاز های فنی – اجرایی که لازم است از سوی مالک تحصیل گردد با دقت بررسی و در صورت انجام گام های مورد نظر نسبت به تایید برگه اقدام گردد. به عنوان یک عبارت کلی بایستی صدور تایید شروع بکار پس از پایان تجهیز اولیه کارگاه و تامین عوامل انسانی ماهر و مجری ذیصلاح صورت گیرد.

شروع عملیات اجرایی پروژه

پس از تایید برگه شروع عملیات، آغاز عملیات اجرایی ممکن می گردد. عملیات اجرایی با تخریب ساختمان قدیمی آغاز گردیده و با عملیات گود برداری و اجرای اسکلت ادامه می یابد.
برخی از شرح خدمات، هنگام شروع عملیات اجرایی ساختمان که به عهده مهندس ناظر ساختمان می باشد به شرح زیر خواهد بود:
• کنترل عمق خاکبرداری در انطباق با نقشه های مصوب به این معنی که ناظر می بایستی ارتفاع فونداسیون و ارتفاع بتن مگر و ارتفاع کفسازی را از نقشه ها استخراج کرده و به عمق گودبرداری دست یابد.
• کنترل بر و کف پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب. در صورت توانایی عدم مهندس ناظر در اندازه گیری بر، باید از شهرداری درخواست بازدید کارشناس بر و کف، نماید.
• کنترل جا نمایی ستون ها به منظور حذف نشدن پارکینگ ها
• کنترل رعایت درز انقطاع
• و…
لازم به ذکر است بررسی مشخصات هندسی و حدود اربعه ساختمان از جمله پیاده کردن محل دقیق ملک بر روی زمین، شیب های طولی و عرضی زمین و در نهایت تأیید تطابق مشخصات زمین با نقشه موجود و پروانه ساختمان با توجه به اینکه در حال حاضر مهندس ناظر نقشه بردار ارجاع داده نمی شود، مسئولیت آن بر عهده مهندس معمار میباشد بنابراین توصیه می شود مهندس معمار جهت دقت بیشتر از مجری درخواست نماید از مهندس نقشه بردار صاحب صلاحیت در موارد لزوم استفاده کند. لازم به ذکر است که تاییدیه مهندس نقشه بردار در زمینه رقوم و ابعاد رافع مسئولیت مهندس ناظر معماری نخواهد بود.

مرحله اسکلت و نما و سفت کاری

در این مرحله با توجه به نوع ساختمان درحال اجرا، باید رعایت شدن موارد زیر توسط ناظر کنترل گردد:

• کنترل محورهای طولی و عرضی ساختمان بر اساس نقشه های مصوب
• کنترل نحوه پیاده سازی نقشه پی و انطباق آن با نقشه های مصوب
• کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه و پی
• کنترل انطباق مقاطع در محاسبات و اجرا
• کنترل اجرای سقف ها
• کنترل ارتفاع هریک از طبقات از جمله ارتفاع پارکینگ های ساختمان مطابق با نقشه های مصوب
• در نصب اسکلت باید دقت نمود تا ستو نها در موقعیت نشان داده شده در نقشه های سازه رواداری های مجاز نسبت به صفحه ستون ها نصب شوند.
• تیرها باید حتی المقدور در آکس ستون ها نصب شوند
• کنترل اجرای سفتکاری از جمله اجرای صحیح پلان معماری و تیغه بندی داخلی و خارجی در انطباق با نقشه های مصوب معماری و مباحث مقررات ملی ساختمان
• کنترل بلوکاژ، کرسی چینی ها، ابعاد و اندازه دیوارها و کدهای سقف ها با احتساب نازک کاری.
• کنترل اجرای صحیح تیغه های داخلی و اتصال میان تیغه ها و سقف، مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ و مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان