سامانه نظام مهندسی معدن، گامی در مسیر جهش تولید

سامانه نظام مهندسی معدن، گامی در مسیر جهش تولید

به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از خبرگزاری ایرنا، به گزارش ایرنا، «تقی نبئی» افزود: بیش از ۴۱ هزار نفراز اعضای سازمان از این سامانه می‌توانند استفاده کنند و اطلاعات طبقه‌بندی در دسترس قرار دارد. بهره‌گیری از این سامانه جدید، ضمن حذف مکاتبات کاغذی، سرعت در رویه...
سازمان نظام مهندسی معدن از اهداف خود دور شده است

سازمان نظام مهندسی معدن از اهداف خود دور شده است

به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از خبرگزاری ایرنا، «علی اصغر خدایاری » روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: قانون شکل گیری سازمان نظام مهندسی معدن ایران که در مجلس ششم تصویب شد( ۱۳۷۹) از بهترین اقدامات در دوران جمهوری اسلامی محسوب می‌شود،...