آموزش ترسیم نقشه فاز دو سقف کاذب

آموزش ترسیم نقشه فاز دو سقف کاذب

جهت تهیه نقشه فاز دو سقف کاذب می بایست ابتدا نقشه های فاز دو پلان را ترسیم کنیم.پس از ترسیم پلان فاز دو از پلان هر طبقه یک بلوک تهیه میکنیم و برای ترسیم سایر پلانها آن بلوک را کپی میکنیم. به عنوان مثال ما یک بلوک فاز دویی از پلان طبقه همکف داریم و برای ترسیم پلان سقف...
آموزش تهیه پلان فاز دو

آموزش تهیه پلان فاز دو

در این قسمت به آموزش فاز دو پلان می پردازیم.در نقشه های فاز دو اولین قدم بعد از هماهنگی سازه و معماری تهیه پلان فاز دو است.از آن جهت که پلان بر روی سایر قسمتهای کار از قبیل نمای فاز دو، برش ها ،لی اوت ها و دیتیل ها تاثیر مستقیم دارد، انجام دقیق و نهایی پلان از اهمیت...