انواع نازک کاری در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

انواع نازک کاری در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

مصالح نازک‌کاری می‌توانند بخشی جدایی‌ناپذیر از طراحی دکوراسیون داخلی باشند که فضای داخلی را تعریف می‌کنند یا می‌توانند به عنوان پوشش یا لایه‌ای اضافی به کف‌ها، سقف‌ها و دیوارهای اتاق اضافه شوند. در هر صورت،میبایست با توجه به زمینۀ معماری برگزیده شوند. مصالح نازک‌کاری،...
خواص نور و نکات مهم نورپردازی در طراحی داخلی

خواص نور و نکات مهم نورپردازی در طراحی داخلی

نور، انرژی‌ای تابان است، با گسیل از منبع‌اش، بطور یکسان در تمامی راستاها پرتو می‌افکند و بر ناحیه‌ای بزرگ‌تر کشیده می‌شود. همچنانکه نور پراکنده می‌شود از شدتش نیز -مطابق با مربع فاصله‌اش از منبع کاسته می‌شود.با حرکت آن، سطوح و فرم اشیاء در فضا در پیش چشمان‌مان آشکار...
تعادل ، هماهنگی ، ریتم و تاکید در معماری داخلی

تعادل ، هماهنگی ، ریتم و تاکید در معماری داخلی

اسباب و اثاثیه، نورپردازی و لوازم جانبی آن‌ها اغلب آمیزه‌ای از شکل، اندازه، رنگ و بافت را در بر می‌گیرد، چگونگی ساماندهی این عناصر، پاسخی به خواست‌های زیبایی‌شناختی و نیازمندی‌های کاربردی است. این عناصر، در همین حال، باید به گونه‌ای سازمان داده شود که به تعادل دیداری...
اصول کلی چیدمان در طراحی دکوراسیون داخلی

اصول کلی چیدمان در طراحی دکوراسیون داخلی

انتخاب عناصر طراحی داخلی و چیدمان در طراحی دکوراسیون داخلی ،برای برآوردن خواست‌ها ونیازهای زیبایی‌شناختی و کاربردی صورت می‌گیرد. این چیدمان عناصر در فضا، عمل ساخت الگوها را شامل می‌شود. کارکرد و تأثیر دیداری همۀ بخش‌ها، عناصر و قطعات به دیگری وابسته است. در این قسمت...
برنامه ریزی فضا در معماری داخلی

برنامه ریزی فضا در معماری داخلی

پیش از طراحی دکوراسیون داخلی می‌بایست به تحلیل و بررسی فضا پرداخت در این مقاله به بررسی برنامه‌ریزی فضا در معماری داخلی می‌پردازیم. تاثیر فرم بر فضا فرم محصورکننده و سازۀ ساختمان بر شخصیت فضای درون آن تاثیر می‌گذارد. برنامه‌ریزی فضا، مستلزم استفاده‌ی کارا و سودمند از...