موضوع ساختمان ریاست جمهوری در جماران ظلمی در حق این نهاد بود

موضوع ساختمان ریاست جمهوری در جماران ظلمی در حق این نهاد بود

به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از خبرگزاری ایرنا، امام جماعت مسجد جامع جماران پنج‌شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجدجامع جماران و با حضور اهالی این محل، با اشاره به اینکه «این طرح دو مظلوم واقعی داشت؛ یکی امام عزیز قدس سره و دیگری اهالی مظلوم جماران» یادآور...
موضوع ساختمان ریاست جمهوری در جماران ظلمی در حق این نهاد بود

حسن امام جمارانی: موضوع ساختمان ریاست جمهوری نیز مانند اهالی جماران ظلمی در حق این نهاد بود

به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از خبرگزاری ایرنا، امام جماعت مسجد جامع جماران پنج‌شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجدجامع جماران و با حضور اهالی این محل، با اشاره به اینکه «این طرح دو مظلوم واقعی داشت؛ یکی امام عزیز قدس سره و دیگری اهالی مظلوم جماران» یادآور...