نمونه پروژه‌های طراحی مجموعه اقامتی رفاهی

طراحی سالن آمفی تئاتر

نام پروژه: مجموعه اقامتی رفاهی سیرجان

سال طراحی: ۱۳۹۱

موقعیت: سیرجان

کارفرما: شرکت گل گهر سیرجان

مساحت:۹۷۰۰ متر مربع

طراحی هتل و سوئیت های اقامتی

نام پروژه: مجموعه اقامتی رفاهی سیرجان

سال طراحی: ۱۳۹۱

 موقعیت: سیرجان

کارفرما: شرکت گل گهر سیرجان

مساحت: ۱۰ هزار متر مربع

طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی

      نام پروژه: مجموعه اقامتی رفاهی

سال طراحی: ۱۳۹۵

 موقعیت: تهران

مساحت: ۵۱۰۰ متر مربع

طراحی مجموعه اقامتی

نام پروژه: مجموعه اقامتی رفاهی

سال طراحی: ۱۳۹۵

 موقعیت: تهران

مساحت: ۲۱۰۰متر مربع

طراحی سالن جشن

نام پروژه: باشگاه فرهنگیان ارومیه

سال طراحی: ۱۳۸۹

 موقعیت: ارومیه

مساحت: ۳۵۰۰ متر مربع

طراحی سالن همایش

نام پروژه: سالن همایش و مجموعه فرهنگی فجر

سال طراحی: ۱۳۸۹

 موقعیت: کرمان

مساحت: ۱۰ هزار متر مربع

طراحی سالن پذیرایی

نام پروژه: سالن پذیرایی

سال طراحی: ۱۳۹۰

 موقعیت: سمنان

مساحت: ۳۵۰۰ متر مربع

کارفرما: اداره کل آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس