نمونه پروژه‌های طراحی اماکن مذهبی شامل مصلی، مسجد، حسینیه

طراحی مصلی

نام پروژه: مصلی قیام دشت

سال طراحی: ۱۳۹۰

موقعیت: قیام دشت

کارفرما: امام جمعه قیام دشت

مساحت:۳۳۰۰۰ متر مربع

طراحی و نظارت مصلی

نام پروژه: مصلی سمنان

سال طراحی: ۱۳۹۱

 موقعیت: سمنان

کارفرما: امام جمعه سمنان

مساحت: ۱۷ هزار متر مربع

طراحی مسجد

      نام پروژه: مسجد جامع بقیه الله

سال طراحی: ۱۳۹۰

 موقعیت: تهران

مساحت: ۱۶۰۰۰ متر مربع

طراحی مسجد به سبک مدرن

نام پروژه: مسجد مجموعه اقامتی رفاهی

سال طراحی: ۱۳۹۱

 موقعیت: سیرجان

مساحت: ۱۶۵۰متر مربع

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

طراحی سردر

نام پروژه:  طراحی سردر ورودی باغ موزه دفاع مقدس

سال طراحی: ۱۳۹۱

 موقعیت: سمنان

کارفرما: اداره کل آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 

طراحی مسجد

نام پروژه: طرح جدید مسجد جامع نارمک

سال طراحی: ۱۳۹۳

 موقعیت: تهران

مساحت: ۱۰ هزار متر مربع

کارفرما: امور مساجد

طراحی نمای مسجد

نام پروژه: مسجد قم

سال طراحی: ۱۳۹۸

 موقعیت: قم

مساحت: ۴۵۰۰ متر مربع

کارفرما: هیئت امنای مسجد قم

طراحی مسجد و محوطه

نام پروژه: مسجد مالک اشتر ناجا

سال طراحی: ۱۳۹۰

 موقعیت: تهران

مساحت: ۱۷ هزار متر مربع

کارفرما: مهندسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

طراحی مسجد

نام پروژه: مسجد ثارالله ولنجک

سال طراحی: ۱۳۹۴

 موقعیت: تهران

مساحت: ۹۵۰۰ متر مربع

کارفرما: هیئت امناء

طراحی و اجرای نمای فاطمیه

نام پروژه: فاطمیه رضوان

سال طراحی: ۱۳۹۴

 موقعیت: تهران

کارفرما: شخصی

طراحی مجموعه فرهنگی و مسجد

نام پروژه: مسجد و مجموعه فرهنگی امام علی

سال طراحی: ۱۳۹۱

 موقعیت: تهران

مساحت: ۳۵۰۰ متر مربع

کارفرما: مهندسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

طراحی داخلی مسجد

نام پروژه: مسجد قم

سال طراحی: ۱۳۹۸

 موقعیت: قم

کارفرما: هیئت امنای مسجد قم

طراحی مسجد

نام پروژه:طراحی نمای  مسجد منطقه ۱۵

سال طراحی: ۱۳۹۵

 موقعیت: تهران

مساحت: ۳۲۰ متر مربع

کارفرما: هیئت امناء

طراحی داخلی هشتی

نام پروژه: هشتی دانشگاه به سبک معماری اسلامی

سال طراحی: ۱۳۹۸

 موقعیت: تهران