نمونه پروژه‌های طراحی موزه و نمایشگاه

طراحی باغ موزه

نام پروژه: باغ موزه دفاع مقدس استان سمنان

سال طراحی: ۱۳۹۰

موقعیت: سمنان

کارفرما: اداره کل آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان

مساحت:۱۲۷۰۰۰متر مربع

طراحی موزه

نام پروژه: موزه سمنان

سال طراحی: ۱۳۹۰

 موقعیت: سمنان

کارفرما: اداره کل آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان

مساحت:۳۹۰۰ متر مربع

طراحی و اجرای موزه و نمایشگاه

      نام پروژه: بخش انرژی هسته ای باغ موزه دفاع مقدس

سال طراحی: ۱۳۹۶

 موقعیت: تهران

مساحت: ۲۰۰ متر مربع

کارفرما:  باغ موزه دفاع مقدس استان تهران