اصول کلی طراحی راه پله خروج بر اساس ضوابط آتش نشانی

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۳)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. در صورتی که بخش اول و دوم این مقاله را مطالعه نکرده اید از طریق لینک زیر وارد شوید. بیشتر بخوانید: اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۱) اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش 2)...

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۲)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. در صورتی که بخش اول این مقاله را مطالعه نکرده اید از طریق لینک زیر وارد شوید. اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش 1) سيستم هاي ناوبري فرودگاهها ILS چيست سابقهً پيدايش روشهاي مختلف جهت...

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۱)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. فرودگاه محلي است که براي نشست و برخاست هواپيماها تعيين شده است. در حاليکه فرودگاه هاي کوچک که معمولا با نام هائي ازقبيل aerodrome, airfield ياlanding strip ناميده ميشوند- ممکن است از باندهاي...

اصول طراحی معماری پذیرایی به روش پلان باز

   آیا به دنبال ایده های اتاق نشیمن با طراحی معماری پلان باز هستید؟ زندگی در خانه ای با طرح پلان باز به آرامی به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است ، از یک دفتر خانه در داخل یک اتاق نشیمن گرفته تا یک آشپزخانه. این فضاها باید به خوبی طراحی شده و بتوانند از...

ساختمانهایی که از طرف شهرداری به سازمان آتش نشانی ارجاع داده میشوند می بایست ضوابط آتش نشانی را اجرا نمایند.در این مقاله به بررسی ضوابط آتش نشانی راه پله میپردازیم.

آن دسته از پلکانهای داخلی که به عنوان مسیر خروج محسوب میشوند باید به صورت دوربند و باساختار ۲ ساعت مقاوم حریق اجرا شوند.
پلکانهای خروج باید به صورت رفت و برگشت اجرا شود.
در صورت وجود پله اختلاف سطح در طبقه همکف، فاصله این پله تا ورودی پلکان اصلی باید حداقل بهاندازه عرض درب ورودی پلکان باشد.
وجود تابلوهای شمارشگر طبقات و نشان دهنده مسیر خروج و روبروی دربهای آسانسور و در پاگردهایطبقات الزامی میباشد.
نصب کنتورهای برق و گاز در داخل دهلیز پلکان مجاز نمیباشد.
اجرای پلکانهای به هم چسبیده در صورتی مورد تایید است که طول مسیر پیمایش طبق ضوابط تامین شده و این مسیر با مصالح غیر سوختنی ۲ ساعت مقاوم حریق از سایر فضاها تفکیک شده باشد.

جهت سفارش طراحی معماری با ما تماس بگیرید.

پلکانهای به هم چسبیده

پلکانهای به هم چسبیده
اجرای پلکانهای قوسی و مارپیچ، تنها با رعایت مفاد مبحث سوم مقررات ملی ، مجاز میباشد.
آسانسور، پله های برقی و پیاده روهای متحرک جزو راههای خروج محسوب نمیشوند.
اجرای دهلیز پلکان تا بام (با ایجاد خرپشته) الزامی است.
عرض پله ها و پاگردها و مسیر راه خروج، نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد.
پاخور تمام پله ها از یک جنس بوده و تمام تدابیر لازم به منظور جلوگیری از لغزندگی در سطح آنها صورت گیرد.
طراحی و اجرای هرگونه کاربری در زیر پله ها و در داخل فضای پلکان و مسیرهای خروج مجاز نمیباشد.

بیشتر بخوانید:

ملاک تعیین نقطه ۰.۰۰± در زمین شیب دار

شرایط مربوط به پلکان های خارجی :

الف-پلکانی که بیش از یک طرف باز باشد.
ب- سطح باز حداقل یکی از اضلاع پلکان که در ارتباط با هوای آزاد می باشد باید بیش از ۵۰ % از کل مساحت آن
ضلع باشد.
ج- اجرای بند ب در مورد اضلاع بزرگتر پلکان الزامی نیست.
در فاصله افقی و عمودی ۳ متری از پلکان خارجی از هر طرف، دیوارها باید ساختار یک ساعت مقاومحریق و پنجره ها ساختار سه چهارم ساعت مقاوم حریق داشته باشند.
پلکان خارجی با ارتفاع بیش از ۱۱ متر باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که موجب وحشت متصرفینهنگام فرار نگردد. به این منظور استفاده از دیوارهای بدون امکان دید با ارتفاع حداقل ۱۲۰۰ میلیمتر الزامی است.درخصوص پلکان با ارتفاع کمتر از ۱۱ متر استفاده از حفاظهای با ارتفاع ۷۵۰ میلیمتر با قابلیت دید مجاز است.
پلکانهای خارجی باید یک راه مداوم و بی خطر و بی مانع را تا سطح زمین با محل کاملاً امنی برای متصرفین فراهم نماید.
مسقف نمودن پله های خارجی جهت جلوگیری از ریزش نزولات آسمانی الزامی است.
کف پاگرد های پلکان خارجی با سازه فلزی باید از نوع ورق فلزی آجدار پوشش داده شود. پلکانخارجی با سازه فلزی صرفاً برای ساختمان های موجود که پیش از ابلاغ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ساختهشده اند مجاز است در غیر این صورت پلکان خارجی می بایستی با مصالح ساختمانی مقاوم حریق در نظر گرفتهشوند.
در صورتی که پلکان خارجی دسترسی مستقیم به داخل واحدها داشته باشد، باید یک پیشورودی برای آن در نظر گرفته شود.
ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم (مانند پلکانهای طرح قیچی)که با یک ساختار از یکدیگر جدا میشوند، ممنوع است. پلکان طرح قیچی در ساختمانهای جدید به عنوان یکراه خروج و در ساختمانهای موجود به شرط رعایت نکات این بند با تایید نهاد قانونی مسئول به عنوان دو راه خروج محسوب میشود.
پلکانهای باز و غیر دوربند داخلی (پلکان ارتباطی) به عنوان دسترسی خروج محسوب میشوند.
جهت آگاهی کامل از ضوابط پلکان های خروج به بند۳-۱-۳-۳ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.
براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، پله های فرار، اعتباری به عنوان خروج اصولی ندارند و صرفاً برای بناهای موجود و با تائید مقام قانونی مسئول مجاز خواهد بود. منظور از پله های فرار،پلکان فلزی است که در مجاورت بنا احداث و به آن متصل شده است.
پله های فرار در ساختمانهای جدید به عنوان مسیر خروج و هیچ یک از اعضای آن قابل قبول نیست،ولی استفاده از آن برای بناهای موجود با شرایط ذیل و با تائید نهاد قانونی مسئول مجاز میباشد.

 ابعاد پلکان فرار به شرح جدول زیر است.

ابعاد پلکان فرار بر اساس ضوابط آتش نشانی

ابعاد پلکان فرار بر اساس ضوابط آتش نشانی

در این جدول مقصود از ساختمان کوچک ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن کمتر از ۱۰ نفر در هر طبقه باشد.
در این جدول مقصود از ساختمان استاندارد ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن حداکثر ۲۰ نفر در هر طبقه باشد.

 ضوابط مربوط به مسیر و دستگاه پله اضطراری

 • حداکثر ارتفاع ساختمان ۳۰ متر یا ۹ طبقه روی پیلوت دستگاه پله اصلی بعنوان دستگاه پله اضطراری مد نظر قرار گیرد، به نحوی که دستگاه پله از ایستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات کاملاً جداسازی گردد.
 • مساحت ایستگاه مشترک (سه متر مربع + یک متر مربع ×  تعداد واحدها در طبقه ) با مصالح ساختمانی و درب ایزوله دود خود بسته شو جداسازی گردد.
 •  از ارتفاع بیش از ۳۰ متر یا بیشتر از ۹ طبقه روی پیلوت ضر وری است دو دستگاه پله بنحوی در نظر گرفته شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشند یکی از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله دیگر و در ضلع مجوارفضای آزاد بوده و به در ایزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.
 •  ساختمان های با ۳ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۸ واحد، ساختمان های با ۴ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۶ واحد و ساختمان های با ۵ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۳ واحد و ساختمان های ۶ طبقه روی پیلوت و بیشتر حتی با یک واحد در هر طبقه مشمول بند۳-۱ می شود.
 •  برای ساختمان های خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشانی.
 • حداقل تعداد خروجی های مورد نیاز برای فضای های بزرگ (سالن اجتماعات، سینماها و غیره ) و همچنین حداقل تعداد خروجی های مورد نیاز برای فضای های بزرگ (سالن اجتماعات، سینماها و غیره ) و همچنین حداقل عرض خروجی ها مطابق جدول زیر محاسبه گردد:
جدول محاسبه تعداد خروجی ها بر اساس ضوابط آتش نشانی

جدول محاسبه تعداد خروجی ها بر اساس ضوابط آتش نشانی

 • در ضمن دستگاه پله اضطراری علاوه بر دستگاه پله اصلی برای سالن اجتماعات با ظرفیت بیش از یک صد نفر،سینما ها، بیمارستان ها، هتلها، … ضروری می باشد.
 •  در یک ساختمان با کاربری مختلف ( مسکونی، تجاری، دفتر کار …) ضروری است از نظر ا یمنی، دستگاه پلهمسکونی مستقل از دستگاه پله کاربری های دیگر در نظر گرفته شود.
 •  راه دسترسی به انبار تجاری واقع در زیرزمین، از انتهای انباری غیر مجاز می باشد و مقتضی است از داخل واحد تجاری با فاصله حداکثر ۱.۲ متر از معبر عمومی و ترجیحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود.

دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراری

 •  دیوارهای مسیر دسترسی اضطراری و دستگاه پله ا ضطراری باید خود ایستا و بدون هیچگونه منفذ باشد (بجزپنجره های مشرف به فضای آزاد ) و به در دودبند خود بسته شو مجهز گردد و نصب کوپل طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلکان و جانپناه دستگاه پلکان مشرف به نورگیر به ارتفاع حداقل ۱.۵ متر اجرا و نصب  روشنائی اضطراری ۱۲ ولت تغذیه از باتری با شارژ و رله اتوماتیک.
 •  نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسیر خروج در ارتفاع حداکثر ۱.۸ متر از کف تمامشده با مشخصات ذیل:
  بصورت نوردار با روشنائی ۱۲ ولت تغذیه از باتری با شارژر و رله اتوماتیک یا شبرنگ متناسب با مسیر خروج.

منبع: ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اینستاگرام نقش شهر ، مفید و متفاوت :

نظرات و تجربیات خود را درباره این مقاله با ما و سایرین به اشتراک بگذارید.

۰ نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *