ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۳)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. در صورتی که بخش اول و دوم این مقاله را مطالعه نکرده اید از طریق لینک زیر وارد شوید. بیشتر بخوانید: اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۱) اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش 2)...

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۲)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. در صورتی که بخش اول این مقاله را مطالعه نکرده اید از طریق لینک زیر وارد شوید. اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش 1) سيستم هاي ناوبري فرودگاهها ILS چيست سابقهً پيدايش روشهاي مختلف جهت...

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه (بخش ۱)

در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت. فرودگاه محلي است که براي نشست و برخاست هواپيماها تعيين شده است. در حاليکه فرودگاه هاي کوچک که معمولا با نام هائي ازقبيل aerodrome, airfield ياlanding strip ناميده ميشوند- ممکن است از باندهاي...

اصول طراحی معماری پذیرایی به روش پلان باز

   آیا به دنبال ایده های اتاق نشیمن با طراحی معماری پلان باز هستید؟ زندگی در خانه ای با طرح پلان باز به آرامی به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است ، از یک دفتر خانه در داخل یک اتاق نشیمن گرفته تا یک آشپزخانه. این فضاها باید به خوبی طراحی شده و بتوانند از...

در این مقاله به مبحث ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری خواهیم پرداخت.

 1. بر اساس ضوابط طراحی پارکینگ  پیش بینی در ورودی پارکینگ از داخل پخ تقاطع دو گذر ممنوع است.
 2. در نقشه شهرداری حداقل عرض درب ورودی قابل قبول برای پارکینگهای با تعداد کمتر از ۲۵ واحد ۳ متر می باشد، لکن در ساختمانهای قدیمی و به جهت ایجاد تسهیلات تامین پارکینگ تا ۶۰/۲ متر نیز پذیرفته ایم.
 3. در نقشه شهرداری حداقل عرض درب ورودی پارکینگهای بیش از ۲۵ واحد یا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع که دارای یک رمپ ورودی هستند ۵ متر قابل قبول است.
 4. در نقشه شهرداری حداقل عرض مفید شیب رامپ دسترسی اتومبیل به پارکینگ در پارکینگهای کمتر از ۲۵ واحد حداقل ۳.۵ متر و در پارکینگهای بیش از ۲۵ واحد، ۵ متر است مگر اینکه دو راه ورود و خروج هر یک به عرض ۳.۵ متر پیش بینی شود.
 5. در نقشه شهرداری از هر گذر ماشین رو فقط یک در ورودی پارکینگ مجاز است بجز در زمین های با بر بیش از ۲۰ متر که دو درب بلامانع است.
 6. برای املاک دارای چند بر از هر گذر ماشین رو یک راه مجاز است ولی در صورتیکه از یک گذر قصد تامین پارکینگ داشته باشد گذر کم ترددتر (کم عرض تر) را پیشنهاد می کنیم.
 7. در نقشه شهرداری حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ معمولی جهت عدم سرگیری ۱.۸۰ متر.
 8. درطراحی معماری حداکثر ارتفاع پارکینگ در پیلوت ۲.۴ متر و در زیرزمین ۲.۶۰ متر.
 9. در نقشه شهرداری حداکثر درصد شیب رامپ جهت تردد اتومبیل، ۱۵% می باشد. تعریف شیب:

عبارتست از نسبت اختلاف ارتفاع میان دو نقطه ابتدایی و انتهایی به فاصله افقی دو نقطه (به عبارت دیگر درهر یک متر طول چقدر تغییر ارتفاع داریم).

فرمول درصد شیب

فرمول درصد شیب

 

 1. در شیبهای قوس دار، شعاع گردش رامپ حداقل ۶.۵ متر ملاک عمل می باشد (آکس رامپ)(مرکز قوس داخل حدود ملک باید قرار گیرد).
 2. در طراحی معماری فضای لازم جهت یک واحد پارکینگ در فضای باز مازاد ۴۰% بشرط امکان مانور، ۱۵ متر مربع است.

مشروط بر اینکه این فضا در حریم خطوط انتقال برق فشار قوی نباشد تامین پارکینگ مقدور است.

 1. از مجموع کل پارکینگهای مورد نیاز، فقط یک واحد به صورت مزاحم یک واحد دیگر، آنهم صرفاً در ساختمانهای مسکونی قابل پذیرش است (در زیرزمین – پیلوت یا مازاد فضای باز ۴۰%).
 2. در نقشه شهرداری مانور اتومبیل از دهنه آکس به آکس (۳ به ۵) یا (۵ به ۳) قابل قبول است.
 3. فضای قابل قبول جهت ایست یک واحد پارکینگ عادی داخل به داخل ۲.۵ * ۵ مترمربع می باشد.
فضای قابل قبول جهت ایست یک واحد پارکینگ عادی

فضای قابل قبول جهت ایست یک واحد پارکینگ عادی در تهیه نقشه شهرداری

* دو پارکینگ کنار هم عرض ۴.۵ متر داخل به داخل میباشد.

 1. دقت شود طول و عرض لازم جهت ایست اتومبیلها را همواره داخل به داخل دیوارها یا ستونها مترکشی و محاسبه می کنیم.
 2. عرض لازم جهت ایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین ۳.۵ متر است.
عرض لازم جهت ایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین

عرض لازم جهت ایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین

 1. در نقشه شهرداری حداقل ارتفاع لازم جهت ایست پارکینگ معلول ۲.۴۰ متر است (به علت مانور ویلچر)
 2. در پلاکهایی که پیلوت و زیر زمین تواماً احداث می شود احداث شیب مثبت (معکوس) جهت نورگیری زیرزمین تا حد مجاز ۹۰ سانتی متر بلامانع است (طبق بند یک صورتجلسه ۲۰۰ کمیسیون ماده پنج و بخشنامه ۱۰۲۳۲/۱۰ مورخ ۱۵/۴/۶۷ )
 3. شیب هایی که جهت دسترسی معلولین به طبقات و یا پارکینگ، طراحی می شوند دارای شرایط و ویژگیهای متفاوتی است از جمله اینکه حداکثر درصد شیب ۸% و حداکثر طول آن ۸ متر از ۸ متر به بعد شیب باید به ۵% تقلیل یابد و تا طول ۱۰ متر بلامانع است.

حداقل عرض آن ۱.۲متر و در شیبهای قوسی ۱.۴ متر است. در طول بعد از ۵ متر باید ایستگاه استراحت داشته باشد و . . . که در مبحث ضوابط معلولین مفصلاً صحبت خواهد شد.

 1. در نقشه شهرداری  مجتمع های مسکونی بیش از ۲۰ واحد، باید ۵% پارکینگها به پارکینگ معلولین اختصاص یابد.
 2. با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز و درختان موجود، گزارش کلیه درختان موجود در حاشیه معابر و یا داخل ملک با تعیین محل دقیق آنها، ضروری است تا مهندس کنترل نقشه هنگام تصویب نقشه ساختانی آنرا مدنظر قرار دهد تا ورود اتومبیل و یا احداث شیب، مستلزم قطع درختان نشود
 3. شیب پیش بینی شده در فضای باز جهت دسترسی به پارکینگ جزء زیربنا و تراکم منظور نمی گردد.
 4. در نقشه شهرداری زیرزمین و پیلوتی که جهت تامین پارکینگ احداث می گردند، جزء زیربنا محاسبه ولی جزء تراکم منظور نمی گردند.
 5. چنانچه در محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری بدست آید جهت تامین پارکینگ به عدد صحیح بعدی گرد می شود، ولی اگر قابلیت تامین پارکینگ وجود نداشته باشد در محاسبه عوارض کسری پارکینگ، همان عدد اعشاری بدست آمده ملاک عمل می باشد.
 6. از آنجا که طبق مصوبه دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شوارای اسلامی شهر تهران و به جهت تشویق سازندگان بنا به تامین پارکینگ هر چه بیشتر در ملک، تامین پارکینگ های اضافی مورد قبول قرار گرفته و مشمول عوارض زیربنا نمی شوند بنابراین مامور بازدید موظف است کلیه پارکینگ هایی را که طبق استاندارد، تامین می باشند اعلام نماید.

حوزه بندی پارکینگ

شهر تهران از جهت تعیین پارکینگ لازم جهت ساختمانهای مسکونی و خدماتی به سه حوزه ۱-۲-۳ تقسیم بندی شده که ضوابط تامین پارکینگ در این حوزه ها به شرح ذیل است:

لازم به ذکر است جهت سایر کاربردها ( تجاری-اداری-رستوران و…) تعداد پارکینگ لازم در هر سه حوزه مساوی بوده و در جدول پیوست بخشنامه پارکینگ به تفکیک ذکر گردیده است.

الف) ملک کلاً به صورت یک واحد مسکونی باشد ( در هر سه حوزه پارکینگ):

                     blank

ب) ملک دارای بیش از یک واحد مسکونی باشد:

blank

صورتجلسه شماره ۴ مورخه ۸۴/۲/۸ شورای معاونین شهرسازی ومعماری مناطق

جدول معیارهای پارکینگ ماشین برای استفاده های غیر مسکونی

فضاهای پارکینگ (به واحد)

درصد سطح طبقات نوع استفاده ردیف
حوزه سه حوزه دو حوزه یک
۳ ۳ ۳ برای هر صد متر مربع سطح طبقات تجاری* ۱
۲ ۲ ۲ برای هر صد متر مربع سطح طبقات اداری** ۲
یک چهارم ۲ ۳ برای هر صد متر مربع سطح طبقات مرکز اجتماعات ۳
یک بیستم یک دهم یک پنجم برای هر اتاق هتـــل ۴
یک دوازدهم یک هشتم یک چهارم برای هر تختخواب بیمارستان ۵
۲ ۲ ۲ برای هر صد متر مربع ازسطح دفتر

 

کارخانجات صنعتی وانبارها وکارگاهها ۶
یک دوم یک دوم یک دوم برای هر صد متر مربع ازسطح کارخانه

 

کارخانجات صنعتی وانبارها وکارگاهها ۷
یک دهم یک چهارم یک دوم برای هرمعلم وناظم ومدیر مدارس ۸
یک چهلم یک دهم یک دهم برای هر صندلی سینما وتاَتر ۹
۱ ۱ ۱ برای هرمعلم وناظم ومدیر مدارس عالی وهنرستان ۱۰
۱ ۱ ۱ برای هراستاد دانشگاهها ۱۱
یک صدم یک صدم یک صدم برای هرشاگرد دانشگاهها ۱۲
یک چهارم یک دوم ۱ برای هر صد متر مربع سطح طبقات تاَسسیسات تفریحی ۱۳
یک دهم یک ششم یک سوم به ازاء هر نمره خصوصی گرمابه ها ۱۴
یک دهم یک دهم یک دهم برای هر اتاق خواب(۱۵مترمربع) خوابگاههای دانشجویی و پانسیونها ۱۵
یک چهارم یک دوم ۱ برای هر صد متر مربع سطح طبقات ورزشی وتاَسیسات تفریحی ۱۶
یک دوم یک دوم یک دوم هرواحد آپارتمان با مساحت خالص تا متراژ یکصد مترمربع هتل آپارتمان*** ۱۷
۱ ۱ ۱ هرواحد آپارتمان با مساحت خالص۱۰۰مترمربع وبیشتر هتل آپارتمان****  ۱۸
یک دوم ۱ ۲ برای هر صد متر مربع سطح طبقات درمانگاه ۱۹
۵ ۵ ۵ برای هر صد متر مربع سطح طبقات رستوران- تالار – اغذیه فروشی و . . . ۲۰
مساجد ومعابدرسمی

۲۱

موارد عدم امکان تامین پارکینگ از نظر فنی و نحوه برخورد شهرداری

چنانچه یکی از شرایط شش گانه ذیل مانع تامین پارکینگ به لحاظ فنی باشد، شهرداری می تواند به منظور احداث پارکینگ های عمومی، عوارض پارکینگ مورد نیاز را اخذ نماید:

 • اگر ملک در بر گذرهای سریع السیر به عرض ۴۵ متری و یا بیشتر قرار گرفته و به هیچ گذر ماشین روی دیگری دسترسی نداشته باشد.
 • اگر ملک در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای ۲۰ متری و بالاتر قرار گرفته باشد.
 • اگر ملک در گذری قرار گرفته باشد که حتی پس از رعایت اصلاحی، عرض گذر کمتر از ۶ متر شود.
 • اگر ملک در بر گذری قرار گرفته باشد که به علت شیب بسیار زیاد گذر امکان تامین پارکینگ نباشد.(مثل گذرهای پله ای)
 • چنانچه درختان کهنسال، قطور و یا ارزشمندی که شهرداری اجازه قطع آنها را نمی دهد، در مسیر تامین پارکینگ قرار گرفته باشند(چه در گذر و چه داخل ملک).
 • وضع و شکل زمین طوری باشد که قابلیت تامین پارکینگ را در هیچ طبقه ای اعم از پیلوت و یا زیرزمین نداشته باشد(مثل زمین هایی که بر آنها کمتر از ۳ متر باشد)

 

 • ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

   ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

   

   

ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

 

ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

 

ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

 

 

ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

 

ضوابط پارکینگ در نقشه شهرداری

ضوابط طراحی پارکینگ در نقشه شهرداری

منبع:

آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (صدور پروانه) ،حوزه معاونت شهرسازی و معماری- اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اینستاگرام نقش شهر ، مفید و متفاوت :

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

نظرات و تجربیات خود را درباره این مقاله با ما و سایرین به اشتراک بگذارید.

۰ نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *